Detský a mládežnícky folklórny súbor KALUŽIAR

Kto sme?

V roku 1982 vznikol v meste Martin, centre národnej kultúry Slovákov, vo vtedajšom Dome kultúry Strojár detský folklórny súbor Turiec. V roku 2001, po takmer 20 rokoch fungovania súboru došlo k jeho rozdeleniu na dve časti, pričom tá naša ostala v tom čase pracovať v DO Strojár pod centrom voľného času Juniorklub. Náš súbor v súčasnosti nesie názov „detský a mládežnícky folklórny súbor KALUŽIAR“ a pracuje pod občianskym združením Turčianske čriepky. V roku 2020 sa súbor presťahoval z priestorov DO Strojár do priestorov Katolíckeho kultúrneho domu vo Vrútkach.

Prečo práve Kalužiar?

Výber názvu súboru nebol náhodný. V generácii našich starých otcov mali Martinčania prezývku Kalužiari, podľa množstva kaluží na ceste. Naša kaluž v centre mesta pred krčmou do ktorej popadali naši radní bola známa v šírom svete. A tak sa súbor vlastne volá Martinčan keď väčšina jeho členov sú práve martinčania.

Viac o nás:

Od roku 2001 sa súbor vo svojej tvorbe začal orientovať nielen na domácu oblasť regiónu Turiec, ktorá stále tvorí nosnú časť repertoáru, ale aj na ostatné časti Slovenska. A tak do repertoáru súboru pribudli tance zo Žaškova, karička z Východného Slovenska, horehronský dupák, či detvianske tance. Rozmanitosťou piesní, tancov, či krojov sa nielen členom súboru, ale aj divákom doma i v zahraničí približuje krása a bohatosť nášho folklóru. A najmä v zahraničí má pestrosť repertoáru výbornú odozvu. Súbor ešte pod pôvodným názvom navštívil známe, aj menej známe festivaly, slávnosti a iné folklórne akcie a deťom z detského folklórneho súboru tlieskali diváci už takmer v celej Európe. Každoročne súbor navštevuje Českú republiku, kde už ani nie je kraj, ktorý by súbor nenavštívil.

Názov „Kalužiar“ nesie súbor od 1.1.2013. V rovnakom roku prevzalo organizačnú záštitu nad súborom občianske združenie Turčianske čriepky, ktoré plne zastrešuje činnosť súboru od 1.1.2017.

Nakoľko sa deťom z nášho súboru odchádzalo ťažko, rozhodlo sa vedenie súboru, že počnúc rokom 2014 rozšíri svoju činnosť, a tak sa z detského súboru stal detský a mládežnícky súbor.

Súbor sa pravidelne zúčastňuje okresných prehliadok detského tanečného folklóru. Tanečný pár detí sa v roku 2011 zúčastnil aj na Šaffovej ostrohe, čo bolo úplne po prvý raz, čo na tomto podujatí bol prezentovaný folklór regiónu Turiec. V nedávnej minulosti sa súbor pravidelne zúčastňoval aj medzinárodných tanečných súťaží v Bratislave (O cenu primátora Bratislavy) a v Brne. Na prvom z menovaných bol dva krát laureátom.

Avšak deti z tohto súboru zaznamenávajú nielen tanečné, ale aj spevácke úspechy. Pravidelne sa zúčastňujú speváckych súťaží v regióne, ale aj v iných kútoch Slovenska. Naša členka s roku 2007 vybojovala v tvrdej konkurencii speváčok z východného Slovenska titul laureáta Lazoríkovej písničky. V roku 2010 dievčenská spevácka skupina získala Zlaté pásmo a titul Laureát v celoslovenskej súťažnej prehliadke detského hudobného folklóru Pod likavským hradom. Dievčenská spevácka skupina dostala od poroty veľmi dobré hodnotenie za výstavbu svojho speváckeho čísla, zodpovedajúce kroje, výber piesní a celkový dojem.