Ľudové hudby

V časoch, keď súbor nemal vlastnú hudbu, najmä v období rokov 2004 až 2009 spolupracoval s cigánskou kapelou Kore, dievčenskou cigánskou kapelou LUNA a ľudovou hudbou Ing. Dušana Tumu.

Dlhoročné snahy o založenie vlastnej ľudovej hudby sa naplnili v septembri roku 2008, kedy bola na podnet vedúcich súboru v spolupráci s Mgr. Ľubomírou Tumovou založená detská ľudová hudba Bazalička, ktorá od svojho vzniku spolupracovala s detským folklórnym súborom Kalužiar.Poslední jej členovia pôsobili v súbore až do roku 2019.

Už v roku 2007 bola založená detská ľudová hudba Fatranček pod vedením Mgr.Ľubomíry Tumovej. Od jari 2010 do roku 2015 spolupracovala táto ľudová hudba s detským folklórnym súborom Kalužiar.

Od septembra 2016 sme založili novú detskú ľudovú hudbu Tacle, ktorá pôsobila pod vedením JUDr. Martiny Harajdičovej.