Občianske združenie

Občianske združenie Turčianske čriepky

Občianske združenie Turčianske čriepky (ďalej len „združenie“) je právnickou osobou s právnou subjektivitou, ktorá vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je nezávislé na politických stranách a hnutiach.

Občianske združenie vzniklo v roku 2010 (26.11.2010) najmä za účelom podpory detského folklóru v regióne Turiec. Združenie bolo Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zaregistrované dňa 26.11.2010 pod číslom VVS/1-900/90-36576.

Naše združenie v súčasnej dobe plne zastrešuje fungovanie detského a mládežníckeho folklórneho súboru Kalužiar, ktorého členmi sú deti s celého turčianskehregiónu.

Zámerom našej spolupráce je vychovať v mladej generácii úctu k tomu, čo nám tu zanechali naši predkovia v podobe tradičnej ľudovej kultúry.

Kontaktné údaje:
Turčianske čriepky
Matušovičovský rad 3107/42
038 61 Vrútky
IČO: 42214769
DIČ: 20 231 770 57
zast.: JUDr. Martina Harajdičová, predseda
právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie, číslo účtu: 4013913085/7500 Československá obchodná banka, a.s.

e-mail: kaluziar@atlas.sk
telefón: +421 903 034 101

Podporili nás:
Mesto Martin
Mesto Vrútky
DO Strojár
Ministerstvo kultúry SR
COOP Jednota Slovensko
Galimex s.r.o
ECCO Slovakia, a.s.
EKONO-PRINT, s.r.o.
Turiec, a.s.
FOMI, s.r.o.
Stefe Martin, a.s.
Brantner Fatra, s.r.o.
Žilinský samosprávny kraj

Sponzori
Sponzori
Sponzori

A samozrejme Vy – platitelia daní

http://rozhodni.sk/institution/turcianske-criepky/

Za Vašu podporu Vám patrí veľké „ĎAKUJEM“